Bouw ’t Zand opgestart

Na serieuze grondwerken zijn we gestart met de opbouw van dit mooie project. Kelder biedt straks ruimte aan ondergrondse parkings en bergingen.

Oplevering staat gepland voor eind 2020. Wacht niet te lang want er zijn nog maar 3 appartementen over. Informeer volledig vrijblijvend naar meer informatie

De stijgende prijs van landbouwgrond

Artikel verschenen in Landeigenaar nr.81

Auteur: Valérie Vandenabeele, Sr. Project Manager & Policy Officer, Aanspreekpunt Privaat Beheer – Natuur en Bos & Hubertus Vereniging Vlaanderen

Bron: 1ste notarisbarometer over landbouwgronden (2018), Fednot & Grond te koop? Elementen voor de vergelijking van prijzen van landbouwgronden en onteigeningsvergoeding in Vlaanderen en Nederland (2011), Dirk Bergen, Dep. Landbouw en Visserij

De prijzen van landbouwgronden stijgen zienderogen sinds het eind van de jaren 90. Blijft dit duren of komt er ooit een terugval? De stijging kan aanleiding geven tot speculatie en maakt het voor landbouwers moeilijk om nog aan eigen grond te geraken. Landbouwgrond wordt steeds schaarser vanwege de transformaties naar andere bestemmingen. Indruk bevolkt Vlaanderen en Nederland voelen we wellicht daarom ook die prijsstijgingen het meest. Tot nog toe waren er geen eenduidige databasen die de verkoopprijzen van landbouwgronden bijhielden. Maar voor het eerst publiceert het Belgisch Notariaat een zogenaamde barometer met de prijzen van landbouwgronden.

Prijzen 2018

Onderstaande kaart (figuur 1) geeft een overzicht van de gemiddelde verkoopprijzen van landbouwgronden per provincie, evenals de gemiddelde oppervlakte van een perceel landbouwgrond (zie cijfer in de kaders) in elk van de provincies. De cijfers zijn een gemiddelde over de eerste jaarhelft van 2018.

Factoren waardebepaling

Regelmatig krijgen we op kantoor de vraag hoeveel iemands landbouwgrond waard zou zijn. Daarin kunnen echter vele elementen een rol spelen. De waarde van landbouwgrond wordt o.a.bepaald door de ligging, de omgeving, de bodemstructuur en de kwaliteit van de grond. De studie van Dep. Landbouw & Visserij deelt deze factoren op in 4groepen: kenmerken betreffende de intrinsieke waarde, omgevingsfactoren, opgelegde beperkingen en subjectieve waarde (zie figuur 2). Daarnaast is het ook belangrijk of de grond vrij of verpacht is en wat de pachtwijze in dat geval is. Soms wordt de prijs ook de hoogte in gestuwd omdat de grond in de toekomsteen nieuwe bestemming krijgt. Of omdat het om een zéér grote oppervlakte gaat.De combinatie van deze elementen kan ervoor zorgen dat een specifieke landbouwgrond heel wat meer of minder waard is dan de gemiddelde landbouwgrond.

Evolutie landbouwprijzen

De studie van het Notariaat berekende ook de jaarevolutie van de landbouwprijzen van 2013-2018, voor Vlaanderen en Wallonië. De meeste transacties op landbouwgronden gebeuren in Vlaanderen. In de eerste 6 maanden van 2018 lagen 64,1 % van alle verkochte landbouwgronden in het Vlaams Gewest. Wallonië vertegenwoordigt net geen 36 %. Gezien het beperkt aantal landbouwgronden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt deze regio buiten beschouwing gelaten in de analyse.

In de eerste 6 maanden van 2018 kostte een perceel landbouwgrond in Vlaanderen gemiddeld 52.137 €/ha. Dat is 60 % duurder dan in Wallonië. Gemiddeld betaalt men in het Waals Gewest €20.000 minder per ha. Over de jaren heen neemt dit prijsverschil tussen de regio’s trouwens toe. In 2013 was landbouwgrond in Vlaanderen gemiddeld 50 % duurder.

In vergelijking met 2017 stijgt de gemiddelde prijs per hectare in beide regio’s, Vlaanderen kent een groei van +3,6 % en Wallonië stijgt +5,6 %. Beide regio’s bevestigen hiermee de forse groef van +9 % die ze een jaar eerder optekenden. Zowel in Vlaanderen als Wallonië betaalt men jaar na jaar gemiddeld meer per ha, met een totale prijstoename de laatste 5 jaar van 35,1 % in Vlaanderen en 25,7 % in Wallonië. Wallonië kende in 2014 een daling, maar ook als we dieper op de provincies inzoomen, ontbloot de studie tijdelijke prijsdalingen in 4 van de 5 Vlaamse provincies.

Vergelijking Nederland

In Nederland zijn de prijzen van landbouwgrond over de jaren beter gekend dan in Vlaanderen. De studie van Dep. Landbouw & Visserij (Dep. L&V), weliswaar daterend uit2012, doet een poging om deze prijzen te vergelijken met de gegevens die men uit Vlaanderen kan halen.

Ook in Nederland is de algemene trend duidelijk stijgend. In 1995 bedroeg de gemiddelde verkoopprijs 18.000 €/ha, tegenover meer dan 47.000 €/ha in 2010. Nochtans is het verloop van de curve eerder grillig, met een terugval van de prijs in de jaren 2002-2005. Het lijkt er sterk op dat de markt zich na de sterke stijgingen inde periode 1999-2000 ‘verslikte’ en daarvan eerst moest herstellen. Ook in de periode 2007-2009 steeg de prijs fors over een korte tijdsspanne.

Ondanks het meer grillige verloop van de evolutiecurve in Nederland, lijken de cijfers in grafiek 2 globaal genomen toch aan te geven dat het verschil met de jaren eerder vergroot. Over de ganse periode en voor de jaren waarin cijfermateriaal beschikbaar is voor zowel Vlaanderen als Nederland, lag de prijs in Nederland gemiddeld bijna 60% hoger (58,13%).

Wonen à la carte

 

De penthouses van project Sleutelhof bieden voldoende ruimte om uw eigen programma van eisen te realiseren.  Een uitgelezen kans om uw eigen dromen te realiseren. Nog enkele maanden krijgt u de unieke kans om zelf indeling en afwerking te bepalen. Kosteloos. Zonder verrekking kosten interieur architect, binnenmuren of deuren.

Informeer dan ook volledig vrijblijvend naar de mogelijkheden bij onze verkopers. Neem contact met ons op, wij helpen u graag verder.

Stilte in project Sleutelhof dankzij Silka 

Een efficiënte akoestische isolatie is in de moderne woningbouw even onontbeerlijk als aandacht voor thermische isolatie en de totale energieprestatie van de woning. Een juiste materiaalkeuze is daarbij uiterst belangrijk.

silka sleutelhofSilka biedt op dit vlak uitmuntende prestaties. Dat is het gevolg van de hoge massa van kalkzandsteen.  Wanneer het gaat om scheidingswanden tussen wooneenheden in appartementsgebouwen, bij toepassing van volle elementen met een volumemassa van ongeveer 1800 kg/m3 , wordt aan de hoogste eisen van de NBN S 01-400-1 norm voldaan.

Dit is de reden dat wij in het ontwerp van Sleutelhof hebben gekozen voor Silka als afscherming tegen geluidshinder.

Naast de prima geluidsisolatie, heeft Silka kalkzandsteen nog een aantal typische kenmerken .  Het materiaal is :

  • massief
  • duurzaam
  • ongevoelig voor vocht en schimmel
  • onbrandbaar

Daarnaast dragen de kalkzandsteenproducten bij aan het woongenot door onder andere hun groot ademend vermogen en een goede warmteaccumulatie.  Ook het feit dat Silka het optrekken van luchtdichte muren vereenvoudigt, maakt ze bijzonder geschikt voor gebruik in passiefhuis concepten.

Bron : https://www.xella.be/nl/eigenschappen_1329.php

Wat is uw rendement?

Het bepalen van het rendement van een vastgoed is niet eenvoudig. U moet rekening houden met tal van kosten en opbrengsten.

Noordoost vastgoed heeft jarenlange ervaring in de verkoop van beleggingsvastgoed. Wij willen u graag verder helpen met uw rendementsstudie.

Maak daarom volledig vrijblijven een afspraak met een van onze specialisten. Zij kunnen  aan de hand van uw beleggingsprofiel de beste investering samen met u bepalen. Alle mogelijke factoren worden in een persoonlijk gesprek overlopen zodat u gerust kunt beslissen.

Bel ons voor een afspraak of stuur een mailtje.

Hoogste punt Sleutelhof

Nu de ruwbouw van Sleutelhof haar hoogste punt heeft bereikt krijg je pas een goed beeld van het prachtig uitzicht van de penthouses.

Het zicht op het groene binnengebied en de kerktoren van ‘s-Gravenwezel is fenomenaal. Wonen onder de kerktoren en  tegelijkertijd in het groen kan op geen duidelijkere manier in beeld worden gebracht. Terrassen zijn 100% zuid georiënteerd en staan dus garant voor heerlijk licht.

Ook de contouren van elk appartement zijn nu duidelijk zichtbaar zodat een bezoek ter plaatse echt de moeite waard is.

Met nog slechts 6 appartementen beschikbaar wacht u best niet te lang meer om ons te contacteren voor een vrijblijvend bezoek en overtuig uzelf van de kwaliteit van dit project.

 

 

Oppervlakte van uw appartement

Klopt de aangeboden oppervlakte van uw appartement? Misschien een rare vraag maar door het ontbreken aan regelgeving in België komen we soms rare dingen tegen. Ontwikkelaars die de gang en lift meerekenen in hun vierkante meters. Of hun terras opnemen in de oppervlakte.

Enige regelgeving rond dit probleem is terug te vinden in Nederland. De norm NEN2850 geeft de krijtlijnen aan waarbinnen het oppervlak wordt berekend.

Wij hanteren voor de calculatie de in de norm opgenomen BVO, oftewel bruto vloer oppervlak. Architect Luk Vorsselmans van het gelijknamige architectenbureau LV-Architecten  bevestigd deze aanpak. Ons uitgangspunt is heel eerlijk: de buitenmuren volledig, de gemeenschappelijke muren voor de helft en onder het helend dak tot 150cm netto binnenhoogte. Geen schachten, geen terrassen of traphallen.

Voor de betrekking van de muren in de verkoopsoppervlaktes kunnen volgende ‘simpele’ argumenten duiding geven.

Buitenmuren helemaal gerekend: anders is het raam niet uw eigendom en kun je het niet wassen…

Gemene muren in het appartement half gerekend: anders is de muur niet uw eigendom en mag je geen kaders ophangen…

Het loont dus zeker de moeite om te informeren naar de gehanteerde meetmethode vooraleer u de vergelijking maakt ten aanzien van het oppervlak. Kwestie van appels met appels en peren met peren vergelijken.