Samenwerkende partners

Elk project vraagt de inzet van experts. Specialisten die een duidelijke bijdrage leveren aan de meerwaarde die we telkens willen realsieren. Noordoost Vastgoed heeft een breed netwerk waardoor we voor elk project kunnen kiezen voor maatwerk.

Audit expertise schatters

Een correcte waardering van het vastgoed wordt intern op basis van eigen deskundigheid bepaald. Een externe taxatie door een erkende deskundige geeft echter de nodige zekerheid over de cijfers. Voor onszelf, maar ook voor al onze partners.

Bedrijfsrevisor

De jaarlijkse controle van onze cijfers voorkomt discussies. De bedrijfsrevisor drukt zijn ervaren stempel op de accountantsrapportage. Resultaat zijn cijfers waarop we elkaar kunnen afrekenen.

Notaris

De notaris vult de formele kant in van elke investering. Zowel oprichting van de project vennootschap, aankoop van het vastgoed maar ook de controle op storting van kapitaal. Een gerust gevoel.

Accountant

De dagdagelijkse opvolging van de boekhouding. Het beschikken over correcte cijfers op elk moment om de koers te bepalen. Essentieel voor elke ondernemer.

Private banking

In samenspraak met uw private banker werken we een voorstel uit. Inzet van een aandelenportefuille als onderpand voor de investering kan tot de mogelijkheden horen. Maatwerk waaraan we graag meewerken.

Bouwteam

Per project kiezen we onze partners om de bouw te realiseren. Selectie van architect, ingenieur, aannemer,… gebeurt telkens op basis van ervaring, kwaliteit en prijsniveau.

Makelaar       

Een goede makelaar kent zijn markt. Projecten, kopers, huurders,… Zijn band met de directe omgeving is van groot belang in het slagen van onze projecten. Wij werken dan ook telkens graag samen met deze professionals.